Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaunmadebeds unmadebeds

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie. 

— Anthony de Mello
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

March 20 2017

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viazycienaspsuje zycienaspsuje

Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.

— Marie Lu
Reposted fromatris atris viazycienaspsuje zycienaspsuje
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Do przewidzenia było, ŻE SIĘ ROZEJDZIEMY.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
To jest ten typ mężczyzny, który jest lojalny, odważny, skłonny do pomocy, wygadany i stworzony do kontaktów z ludźmi.
Ale kiedy znajdziesz w sobie odwagę i powiesz mu, że jest dla Ciebie najważniejszy, że Ci na nim zależy, chowa się i udaje, że to nic takiego, że to go w ogóle nie dotyczy.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viacytaty cytaty

March 15 2017

ja nie przestanę przejebane mieć aż do śmierci.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
9298 8a57
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Love is not finding someone you can live with. It’s finding someone you can’t live without.
— Rafael Oritz
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaImaginationMika ImaginationMika
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viaImaginationMika ImaginationMika
2180 64f4
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl