Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

8585 5a23 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou
Jestem tak rozkojarzona
Kiedy nie jesteśmy w kontakcie
Naprawdę, naprawdę naprawdę naprawdę cię lubię
I chcę Cię, czy chcesz mnie, czy także mnie chcesz?
— Carly Rae Jepsen - I Really Like You
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

August 05 2019

Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaxannabelle xannabelle

July 21 2019

Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Wciąż płakałam
Za tobą, ale teraz rozumiem,
Że nigdy naprawdę na mnie nie zasługiwałeś.
— ALMA - Perfect
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

July 14 2019

Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaxannabelle xannabelle
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaxannabelle xannabelle
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viamymindneversleeps mymindneversleeps
2594 8862 500

Marina Abramovic - Do czysta.
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń. Źródło własne.
Reposted fromPoranny Poranny viaphilomath philomath
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaphilomath philomath

July 10 2019

Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
9971 fc18
Reposted fromnyaako nyaako viakillthemwithsmile killthemwithsmile

June 30 2019

- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaxannabelle xannabelle
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl