Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaxannabelle xannabelle
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaxannabelle xannabelle
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viamymindneversleeps mymindneversleeps
2594 8862 500

Marina Abramovic - Do czysta.
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń. Źródło własne.
Reposted fromPoranny Poranny viaphilomath philomath
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaphilomath philomath

July 10 2019

Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
9971 fc18
Reposted fromnyaako nyaako viakillthemwithsmile killthemwithsmile

June 30 2019

- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaxannabelle xannabelle
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle

June 28 2019

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Tylko Twoje ramiona dają mi spokój, którego potrzebuję.
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaxannabelle xannabelle

June 23 2019

Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl