Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów, męskich decyzji, zdecydowanych i poważnych działań.
Reposted fromRowena Rowena viamymindneversleeps mymindneversleeps
6814 02ed 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna vianamehercarmen namehercarmen
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaphilomath philomath
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viaphilomath philomath

May 09 2019

Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę. 
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromlovvie lovvie vianamehercarmen namehercarmen
9940 22cc
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viaoversensitive oversensitive
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin viawishyouwerehere wishyouwerehere
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viawishyouwerehere wishyouwerehere
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw vianamehercarmen namehercarmen

May 06 2019

9449 ce6f 500
Reposted fromzie zie viakillthemwithsmile killthemwithsmile

April 29 2019

3817 40a9 500
Reposted fromcorvax corvax viakillthemwithsmile killthemwithsmile

March 22 2019

“ Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu.
— Jacek Braciak
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

March 04 2019

7694 aef7 500
6064 5545 500
Reposted fromsoftboi softboi vialovekillsslowly lovekillsslowly
9169 892b 500
może karma wraca...
7845 d6f9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7264 f56b 500

geardoctors:

A romantic moment in a romantic place with perfect person

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl