Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

6362 330a
Reposted fromcalifornia-love california-love
6371 9d32 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viaoversensitive oversensitive
6309 7fba 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaoversensitive oversensitive

November 15 2017

4051 7302 500
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

November 12 2017

1170 9a92

😔

9670 ea6a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaisnotcominghome isnotcominghome
7153 ed36 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaBeLikeBlair BeLikeBlair
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viaBeLikeBlair BeLikeBlair
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

November 09 2017

4655 700c
Reposted fromdivi divi viaoversensitive oversensitive
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viazycienaspsuje zycienaspsuje

November 08 2017

Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl