Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

6478 d929
Reposted fromminna minna vialovekillsslowly lovekillsslowly
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viakillthemwithsmile killthemwithsmile
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viapauza pauza
7289 260f 500
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun viapauza pauza
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapauza pauza

February 21 2018

Trzeba natychmiast żyć. Jest później niż się wydaje

— Baptiste Beaulieu
Reposted fromoll oll vialovekillsslowly lovekillsslowly
8625 3914 500

February 13 2018

8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp vialovekillsslowly lovekillsslowly

February 07 2018

Jak nie masz na coś wpływu, to postanów, że masz to w dupie.
— Andrzej Kopacki
Reposted fromnatelle natelle viapauza pauza

February 04 2018

2103 5714 500
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommessinhead messinhead vianawrocka nawrocka
8699 454c 500

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Reposted fromSkydelan Skydelan vianawrocka nawrocka

January 25 2018

przeczytaj to i przytul mnie
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwrazliwosci wrazliwosci viaxannabelle xannabelle
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaempathetic empathetic
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaempathetic empathetic

January 16 2018

Widzisz córeczko - powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. - Jeżeli on odsuwa Ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że Cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. 
Jeżeli trzyma Twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie, to nie znaczy że Cię kocha. Jeżeli się z Tobą przespał - to nie znaczy, że Cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeśli sypia z Tobą od roku - to nie znaczy że Cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać zupełnie coś innego... 
Ja wiem Olu, że jesteś z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może Cię kochać, ale w momencie kiedy zaczniesz na niego naciskać po prostu ci ucieknie.
-To co mam zrobić mamo? - zapytała, jak wtedy, kiedy miała 13 lat.
- Nic kochanie. Czekać.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl