Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
0510 97fd
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaphilomath philomath
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viafromthebeginning fromthebeginning

June 18 2017

niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viacytaty cytaty
4074 6d3f
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 13 2017

2411 6efe 500
Reposted fromvandalize vandalize vianamehercarmen namehercarmen
Reposted frombeyooonce beyooonce
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamelodyjna melodyjna

May 15 2017

8236 bdd6
Reposted fromcalifornia-love california-love
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love
8309 def7
Reposted fromcalifornia-love california-love
0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viafakkee fakkee
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
3671 f7b6
Reposted fromkarahippie karahippie viafakkee fakkee

April 12 2017

może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte vianamehercarmen namehercarmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl