Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaoversensitive oversensitive

podsłuch dnia.

"Dbaj o swoje ciało - to jedyne miejsce w którym musisz mieszkać".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
Nie jesteśmy parą i w sumie mi to pasuję, bo początki są cudowne a później się wszystko psuje.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
It’s never too late to change the road you’re on.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath

Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla Ciebie znaczenie.

— Emery Lord
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viaoversensitive oversensitive

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaoversensitive oversensitive
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viaoversensitive oversensitive
4227 fc66
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viaoversensitive oversensitive

October 05 2017

3392 619a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
 Nie zmieniaj się dla innych,  pamiętaj, że to ty musisz ze sobą wytrzymać całe życie. 
 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl