Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

5337 0ced 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoversensitive oversensitive

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaoversensitive oversensitive

July 24 2017

I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viaoversensitive oversensitive
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaoversensitive oversensitive
9709 4624
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaoversensitive oversensitive
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoversensitive oversensitive
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 17 2017

July 07 2017

2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viaphilomath philomath

July 06 2017

Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl