Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

July 16 2018

6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapauza pauza
You are the sky. Everything else is just the weather.
— Pema Chodron
Reposted fromgingerglue gingerglue viaxannabelle xannabelle
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty

June 25 2018

Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
9106 d168 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle

June 21 2018

Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaxannabelle xannabelle
3172 7b76 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viaxannabelle xannabelle
dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach. 
Reposted fromznikajac znikajac viaxannabelle xannabelle
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaxannabelle xannabelle
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaxannabelle xannabelle

June 05 2018

3316 3672 500
Reposted frompiehus piehus viapauza pauza
6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viapauza pauza
1041 0a29 500
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve viagoodperspective goodperspective

May 02 2018

4029 d106 500
Reposted fromSanthe Santhe viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl